Κυλίμι

Κυλίμι χειροποίητο από το Αργυρόκαστρο
Διαστάσεις: 2.00 x 2.50 μ