ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ

Γκραβούρα του Gaspard Fossati που απεικονίζει την Αγία Σοφία της Κωσταντινούπολης.

Διαστάσεις  40x30cm (έργου), 55x45cm (κάδρου)    Planche 12

Ο Gaspard Fossati γεννήθηκε το 1809 στην Ιταλία και σπούδασε αρχιτεκτονική σε Βενετία και Λονδίνο.
Το 1847 ο σουλτάνος Abdul Mejid  του ανέθεσε την αποκατάσταση του ναού της Αγ. Σοφίας, οπου εργάστηκλε με τον αδελφο του Ιωσήφ, εναν εξίσου καλό αρχιτέκτονα.
Το 1852 πραγματοποιήθηκε έκθεση με σειρά έργων του στο Λονδίνο, τα οποία αποτύπωναν την διαδικασία της αποκατάστασης του ναού.