ΤΙ ΕΙΝΑΙ …


Το OURBAZAAR είναι Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού με την επωνυμία "Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΠΑΖΑΡΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ". Σκοπός του Συναιτερισμού είναι η προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών και της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Μια από τις υπηρεσίες που προσφέρει είναι η διάθεση χώρου για μεταπώληση μεταχειρισμένων ρούχων και αντικειμένων. Consignment Stores είναι η ονομασία των παρόμοιων καταστημάτων στις αγγλοσαξονικές χώρες (Dépot Vente στη Γαλλία) όπου και έχουν μεγάλη διάδοση. Στην ελληνική γλώσσα μπορεί να αποδοθεί ως Κατάστημα Τοποθέτησης ή Κατάστημα Μεταπώλησης. Το OURBAZAAR φέρνει στην Ελλάδα αυτήν την κουλτούρα της επαναχρησιμοποίησης των αντικειμένων.

Το OURBAZAAR είναι ένα κατάστημα που σας προσφέρει τον χώρο για την δωρεάν τοποθέτηση των προϊόντων σας με στόχο τη μεταπώλησή τους .
Απευθυνόμαστε σε εσάς που έχετε παλιά, καινούργια, ανεκμετάλλευτα, άχρηστα για εσάς αντικείμενα και σε εσάς που ψάχνετε να βρείτε κάποια προϊόντα σε πολύ καλές τιμές και πολύ καλή ποιότητα.

Το OURBAZAAR είναι ένας τρόπος ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης πολλών αντικειμένων.

Τα μή μεταπωλούμενα ρούχα και αντικείμενα δωρίζονται σε κοινωφελείς οργανισμούς και οργανώσεις.